Pàgines

dilluns, 10 de juny de 2013

VALORACIÓ DE LES COMPETÈNCIES ASSOLIDES, EL MEU APRENENTATGE DURANT L’ASSIGNATURA I VALORACIÓ DEL BLOC.

A principi de curs, se’ns va demanar que féssim un escrit sobre les nostres competències. Recordo que em va costar molt reflexionar sobre les meves competències.

Desprès de quatre mesos de pràctiques, puc dir que  he adquirit molt coneixements i tornant a fer una ullada a les competències, també puc dir que n’he assolit algunes més.
Ara, soc capaç d’organitzar i conduir situacions d’aprenentatge, trobar les estratègies adients quan són necessàries. També, he après a crear un vincle amb les famílies dels infants, informar-los i guiar-los en els aprenentatges dels seus fills. Això és una petita part del que penso que he assolit, però és una de les parts més importants que un/a mestre/a ha de poder fer.

Aquesta assignatura m’ha ajudat, sobretot en el camp de la reflexió, he après a reflexionar sobre tot allò que se’m plantejava, sobre les vivències que tenien lloc en el dia a dia a l’aula, sobre el meu propi procés d’aprenentatge, sobre el funcionament del centre i les seves millores, etc.
I també, tinc molt clar que la innovació ha de formar part de les nostres vides com a mestres, hem de veure la innovació com una font d’enriquiment, amb una actitud oberta i positiva, sense deixar-nos encasellar en prototips fixes.

La creació d’un bloc, ha suposat per mi, fer un pas més en el complicat món de les TIC, recordo que al principi ho veia una mica negre i pensava que no seria capaç de tirar-ho endavant. Però que veus que es pot, que comences a manejar-lo, etc. et comences a enganxar, a cercar idees en altres blocs, cercar tutorials per internet per aprendre a fer açò o allò, etc. és molt gratificant poder veure el treball que això comporta i els fruits d’aquests.  

Aquesta assignatura s’acaba, però no per això s’acaba el meu bloc. Fins fa poc no havia tingut temps de dedicar més hores al bloc degut a les pràctiques i tota la feina que s’amaga al darrere, però ara m’agradaria ampliar-lo amb tot allò que m’agrada i forma part de mi.

Competències


En aquesta darrera entrada, he treballat les competències 2.1, 2.4, ja que he identificat els punts forts i els punts febles de les meves capacitats i competències professionals. I per fer això, m’he agut de fer preguntes sobre el propi procés d’aprenentatge. 

APRENENTATGE EN RELACIÓ ALS PROJECTES DE MILLORA

Són molt i molt diversos els projecte de millora que s’han presentat, considero que tots i totes hem fet un gran treball i la gran majoria són força interessants.

Els projectes que més m’han agradat han sigut els següents:

El pati, un espai educatiu

Moltes vegades només ens centrem en les aules, els interiors, i no es tenen tant en compte els exteriors.
El pati de l’escola, és un dels espais més educatius, allà els infants juguen lliurament, exploren, investiguen, manipulen, es socialitzen, etc. i ho fan en un entorn diferent, amb infants d’altres classes i edats. És per això que penso que s’ha de valorar i donar la importància que realment té.

Pel que fa a la millora del pati que han fet aquestes tres companyes, una de les coses que més m’agraden, és la utilització de materials naturals i reciclats per crear diferents materials i espais de joc, han tingut en compte l’estètica, que fos atractiu als ulls dels infants i sobretot que fos educatiu.

Un altra projecte interessant és L’hort escolar.

L’hort suposa una gran eina educativa que moltes vegades no es té present, ja que permet una aprenentatge real i vivencial.
Tenint en compte la importància dels moments quotidians en l’aprenentatge dels infants, l’hort suposa un ambient idoni per treballar aquesta quotidianitat, ja a la illa on vivim esteim rodejats de camp i forma part de dia a dia de moltes famílies.

M’agrada la iniciativa que han tingut les meves companyes a l’hora de plantejar aquest projecta de millora, ja que segur que serà força interessant i enriquidor.

Ja per acabar, vull destacar un dels documentals que més m’han cridat l’atenció i sobretot, que més m’han agradat. Es tracta del documental:
Invertim en valors

Una manera de fer-nos reflexionar i pensar en els moments difícils que esteim vivint en l’actualitat i que tant afecten a la nostra professió.
Tots són canvis i reformes, que al cap i a la fi, a qui acaben perjudicant són als infants i hauria de ser en ells amb qui s’hauria de pensar, perquè són els infants d’ara el futur de la nostra societat.

Competències


En aquest cas, he treballat les competències 1.3 i 5.4, ja que per una banda he accedit a altres blocs i experiències que m’han ajudat a ampliar la meva formació. I per altra banda, m’he n’he adonat dels possibles obstacles que hi pot haver a l’hora d’aplicar-los.

COMENTARIS ALS BLOCS DELS COMPANYS/ES

BLOC:

Hola Neus!

M’agrada molt la metodologia de treball que porteu al vostra centre. Moltes vegades els moments quotidians i les coses de cada dia passen una mica desapercebudes. I són precisament aquests moments els que estan plens d’aprenentatges, ja que són situacions reals on els protagonistes són els infants.
L’autonomia de l’infant és un factor molt important en el seu desenvolupament, treballant a partir de les rutines que ens has explicat, s’està fomentant aquesta autonomia.

BLOC:

Hola Vanessa!

Això que ens has explicat sobre les sortides m’ha recordat al que feim a la meva aula. Nosaltres també donem molta importància al moment de la sortida, però no pel fet que sigui la sortida, sinó (com molt bé dius) el comiat, el fet de reflexionar sobre allò que s’ha fet el llarg del dia, que els infants puguin explicar les seves vivències més rellevants, escoltar-nos, resoldre alguns conflictes, etc.
M’agraden les altres alternatives que feis com a comiat, com per exemple fer un massatge. Amb el massatge pots ajudar als infants a lliurar-se de les tensions que han acumulat al llarg de la jornada.
És important donar importància a tots aquets moments que formen part de dia a dia de les aules.

BLOC:

Hola Sandra!

M’ha encantat aquesta bona pràctica!
Que sigui la mestra qui elabori material educatiu pels infants està molt bé. A més, es tracta de material reciclat i per tant no estructurant, la qual cosa estàs transmetent als infants que per jugar o aprendre no és necessari fer-ho amb materials elaborats de fàbrica i que es poden trobar a qualsevol botiga.
És una pena que aquest material només es tregui de tant en quant, estaria molt bé que es pogués utilitzar sempre, creant un racó exclusiu per ell. A més, com que són materials que es van elaborant de tant en quant, sempre es va variant i sempre hi ha material nou, cosa que segurament motiva més als infants.

Competències


En aquesta entrada he treballat la competència 1.3, ja que he accedit a altres blocs que m’han ajudat a ampliar la meva formació. També, la competència 4.2, perquè he identificat bones pràctiques i les he pogut comparar entre elles. 

dimecres, 5 de juny de 2013

PROJECTE DE MILLORA: ELS RACONS COMPARTITS

El projecte de millora que presento, l’he fet juntament amb les companyes de pràctiques. Ho hem portat a terme al segon cicle d’educació infantil.

Aquest projecte va sorgir de la demanda per part de les mestres del centre, ja que consideraven que hi havia coses que s’havien de millorar en relació als Racons Compartits.

Al principi ens vam veure una mica desorientades, ja que el treball per Racons Compartits va ser una de les coses que més ens va cridar l’atenció quan vam arribar al centre, i els racons ens van agradar molt. Però desprès d’aquesta demanda ens vam posar a analitzar-los en detall, va ser a partir d’aquí, quan vam començar a percebre algunes mancances, falta de material, etc.

COMPETÈNCIES


En aquest cas, les competències que més s’ajusten són: 5.2, ja que s’ha justificat i contextualitzat el projecte de millora a partir de les necessitats del centre. També, la competència 5.4, perquè hem sigut conscients dels obstacles que podríem tenir a l’hora de posar-lo a la pràctica i allò que no es podria aplicar.

dilluns, 20 de maig de 2013

RECERCA EN XARXA DE PLANS DE MILLORA EN L'ETAPA 0-3


Haig de dir que no m’ha resultat fàcil fer la recerca en xarxa per trobar un Pla de Millora a l’etapa 0-3, ja que la gran majoria d’escoletes ofereixen activitats o projectes que estan duent a terme i que formen part de la metodologia del centre. Molts d’ells són força interessants i  es podrien convertir en Plans de Millora per altres escoles infantils.

Finalment però, he trobat el bloc de l’Escola Bressol Sol Solet, una escola de Barcelona que ha centrat el seu projecte de millora en el desenvolupament sostenible. Ho ha fet a través del programa de l’Agenda 21 escolar, es tracta d’un sistema en què la comunitat escolar prepara un plans d’acció per aplicar la sostenibilitat al centre.

En el seu bloc, ens expliquen quines han estat algunes de les seves accions per tal de millorar en la sostenibilitat del medi ambient. A més, és un bloc força interessant, ja que és una escola centrada en la natura i en la importància dels espais lliures.

Penso que treballar per la sostenibilitat ambiental és una iniciativa encertada i que d’ella, poden sorgir projectes molt interessants en relació a l’educació infantil.
Aquí vos deixo l’enllaç per poder consultar el bloc de l’Escola Bressol Sol Solet.COMPETÈNCIES

Considero que a partir d’aquesta activitat, he treballat la competència 1.3, ja que he accedit i revisat altres blocs per tal d’ampliar els meus coneixements. També, he treballat la competència 5.1, ja que he hagut de reflexionar sobre el que és un projecte de millora i el que són unes bones pràctiques.

dijous, 2 de maig de 2013

EXPERIÈNCIES 0-3


La llum: l’ombra


Penso que l’ombra és un concepte difícil d’entendre pels infants, ja que es tracta d’una cosa que encara que nosaltres la puguem veure, resulta abstracte.

La possibilitat d’experimentar amb les ombres, permet treballar la forma dels objectes que ens envolten, introduint així, les formes geomètriques. A més, permet treballar amb el propi cos i així poder formar-se una mica més la imatge d’un mateix. També, ajuda a treballar el tema de les distàncies, els tamanys, entre d’altres.

En general, considero que moltes vegades el tema de l’ombra passa una mica més desapercebut, però que si ens endinsem una mica, veurem com és un tema força atractiu pels infants, ja que a part d’ajudar-los en l’adquisició de nous aprenentatges, els estem introduint en un món que per a ells resulta màgic.

Aquí l’enllaç d’aquesta experiència:Carabasses: classificar, ordenar, construir....


M’agrada el fet de poder utilitzar materials no estructurats, naturals i que formen part de la nostra vida quotidiana per poder treballar aspectes com: la classificació, la ordenació, etc, és a dir, aquells que permeten iniciar o treballar operacions lògiques - matemàtiques de manera espontània. A més, és interessant veure com d’un material que pot semblar simple, permet als infants apilar , construir i sobretot imaginar.

Aquí l’enllaç d’aquesta experiència:
Experimentació: Pols de mandarina


Aquesta, és una de les experiències que he trobat més interessant.

M’agrada molt la idea de poder utilitzar fruita, verdura o materials naturals per experimentar. Així, l’infant pot manipular i explorar objectes o coses que formen part del seu entorn més proper.

En concret, considero força interessant aquesta experimentació, ja que els infants poden observar la transformació que pateix, en aquest cas, una pell de mandarina. I, com al llarg d’aquest procés de transformació han pogut viure diverses experimentacions, en funció de l’estat en què es trobés la pell de mandarina.

Aquí l’enllaç d’aquesta experiència:COMPETÈNCIES

Amb aquesta activitat he treballat les competències 1.1 i la 1.3, ja que he hagut d’accedir a diversos recursos i experiències per poder resoldre una part de l’assignatura i a més, m’ha servit com a enriquiment personal envers la meva futura professió.

dijous, 25 d’abril de 2013

BONA PRÀCTICA: ELS RACONS COMPARTITS

 Els infants de 4t, de 5è, de 6è d’infantil i 1er de primària, són els infants que participen en aquests racons compartits. Mesclant els de 4t i els de 5è d’infantil i els de 6è d’infantil i 1er de primària.

Es fa en espais externs a les aules i altres dins les pròpies aules.

Els racons es fan dos dies per setmana (dies diferents per cada grup), durant una hora i mitja.

No trobem unes característiques específiques per el grup, ja que aquestes canvien cada setmana en funció dels grup que es formi o depenent del racó que escullen. El que sí cal destacar, és que sempre són grup d’infants amb edats diverses.

És podria dir que els objectius d’aquest racó són:

 • Possibilitar les relacions entre fillets/etes de diferents grups i edats.
 • Conèixer a diferents mestres del centre i relacionar-se.
 • Experimentar amb diferents materials proposats.
 • Atendre a cada nen de manera individual, respectant els seus interessos i ritme d’aprenentatge.
 • Potenciar les interrelacions.
 • Crear espais per aconseguir que tots els nens tinguin les mateixes oportunitats i manipulin i coneguin els diferents materials disponibles.Els interrogants o dilemes que em plantejo respecte a aquesta bona pràctica són els següents:


 • Tots els racons són significatius per als infants?
 • Són atractius als ulls dels infants?
 • Ofereixen diversitat de joc?
 • Es van modificant o incorporant nous materials al llarg del curs?
 • Ofereixen cap element sorpresa?El treball per racons compartits resulta una eina molt útil que permet als infants sortir de la seva aula ordinària i compartir un moment de joc amb altres infants. A més, el fet de poder elegir allò on volen anar els ajuda a tenir capacitat de decisió a través dels seus gustos i desitjos.
Una de les coses bones que té, és que els racons compartits estan oberts a les famílies, de manera que elles poden participar en les activitats que porten a terme els seus fills/es, nebots, etc. De manera que l’escola roman oberta a aquestes mostrant-se totalment transparents. 


Competències:

Aquestes dues competències són les que més es caracteritzen amb aquesta tasca, ja que reconeixes i reflexiones sobre una de les bones pràctiques del centre. A més de valorar l’actuació professional que es duu a terme en aquesta activitat.